návrat do hlavní nabídky...


 

    STŘELECKÁ PŘÍRUČKA
DESÁTÉ VYDÁNÍ (verze 10.2)
Duben 2003
COPYRIGHT 1987, 1989, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999,2000, 2002, 2003

Single Action Shooting Society®, Inc.
Všechna práva vyhrazena
  

1. Single Action Shooting Society

2. Duch hry

3. Výstroj
  3.1 Pušky
  3.2 Brokovnice
  3.3 Revolvery
4. Střelecké kategorie
  4.1 Modern
  4.2 Traditional
  4.3 Frontier Cartridge
  4.4 Duelist
  4.5 Gunfighter
  4.6 Frontiersman
  4.7 Classic
5. Kategorie podle věku a pohlaví
6. Vedlejší závody
  6.1 Plainsman
  6.2 Kapesní revolvery a derringery
  6.3 Dalekonosné (nebo přesné) pušky
7. Jezdecká střelba SASS
8. Omezení střelných zbraní
9. Holstry, nábojové pásy a náramenní pásy
10. Střelivo
11. Hodnocení a měření času
12. Provoz na střelnici
13. Bezpečnostní zásady
14. Volba přezdívek
15. Oblečení a výstroj
16. Co je zakázáno

 
 
  

1. Single Action Shooting Society
 
Single Action Shooting Society (Asociace jednočinné střelby, dále jen SASS) je mezinárodní organizací vytvořenou s cílem udržovat a propagovat rychle se rozvíjející sport kovbojské akční střelby - Cowboy Action Shooting. SASS schvaluje regionální soutěže organizované přidruženými kluby a jednou ročně pořádá END of TRAIL (Konec stezky) - Mistrovství světa v kovbojské akční střelbě a výročí Divokého západu.
Kovbojská akční střelba je všestranný střelecký sport, ve kterém soutěžící používají střelné zbraně typické pro dobu dobývání Divokého západu: jednočinné revolvery, pákové opakovačky a brokovnice dvojky, pumpy vyrobené před rokem 1899 nebo pákové brokovnice. Střelecké soutěže se pořádají v ojedinělém, charakteristickém stylu "Starého Západu".
Soutěžící střílí na několika stanovištích s jednou až čtyřmi zbraněmi na reaktivní ocelové a papírové siluetové terče. Hodnocení je založeno na přesnosti a rychlosti.
Skutečně ojedinělým aspektem kovbojské akční střelby je požadavek kladený na autentické dobové oblečení nebo oblečení odpovídající westernovým filmům. Každý účastník je žádán, aby si zvolil střeleckou přezdívku odpovídající postavě nebo profesi z doby pozdního 19.století nebo hollywoodské westernové postavě a aby měl odpovídající oblečení.
Vaše SASS střelecká přezdívka je výhradně vaše. Podle tradic úřadu Old West Cattle Brand (Registr dobytka starého západu) SASS zakazuje střelcům kopírovat jiné přezdívky. Je pouze jeden Tex, jeden Kid Curry a jeden Loophole Pettifogger.
SASS vyžaduje od přidružených klubů respektování nedotknutelnosti přezdívek a členských čísel členů SASS a jejich používání v příspěvcích publikovaných v The Cowboy Chronicle a upřednostňování před duplikovanými přezdívkami používanými členy lokálních klubů nesdružených v SASS.
Fanoušci americké historie i vážení střelci se shodují v tom, že použití historických střelných zbraní, autentických oděvů, unikátních terčů a rychlých akcí činí z kovbojské akční střelby nejzajímavější ze všech střeleckých sportů jak pro diváky, tak pro účastníky.
Tato příručka obsahuje specifická pravidla, nařízení a všeobecné zásady schválené asociací SASS. Je úmyslem a přáním asociace SASS, aby tyto podmínky sloužily k udržování a ochraně kovbojské akční střelby před fintami a technickými herními praktikami, které mají tak negativní vliv na ostatní střelecké disciplíny. Zakladatelé SASS věří, že END of TRAIL, klubové a výroční závody jsou jak vynikající příležitostí pro zábavu a přátelství, tak střeleckými závody.

 
    

2. Duch hry  
  
Jak se kovbojská akční střelba rozvíjela, naši členové vyvinuli a přijali za svůj přístup k závodění, který nazýváme "Duch hry". Soutěžit v "Duchu hry" znamená, že se plně oddáte tomu, co soutěž vyžaduje. Nehledáte cestičky, jak si vytvořit výhodu na základě toho, co je či není stanoveno jako pravidlo nebo postup při střelbě. Někdo by mohl říci, že "Duch hry" není nic víc než čestné soutěžení. Ale ať to budete nazývat jakkoliv, nebudete-li to dodržovat, pak kovbojská akční střelba není soutěží pro vás.
  
  

3. Výstroj
 
Při závodech SASS jsou povoleny originály a repliky střelných zbraní vyráběných od počátku do konce 19.století včetně Coltů, Winchesterovek, Remingtonů, Smith & Wessonů, Marlinů, Sharpsovek a Henryovek za předpokladu, že jsou v bezpečném technickém stavu.
   
3.1 Pušky

Platí pro hlavní, týmové a vedlejší závody (ne pro "Dalekonosné nebo přesné pušky").

Puškami se rozumí jakékoliv pušky nebo karabiny se závěry ovládanými pákou (lever-action: LA) nebo posuvným předpažbím (slide-action: SA, tzv. pumpy) s trubicovými zásobníky a vnějšími kohouty, vyrobené v rozmezí let 1860 - 1899 nebo jejich repliky.

 • Středový zápal ráže .25-20 a větší.
 •  Pušky musí být v " revolverové" ráži (např. ale nejen: .32-20,.38 Special, .38-40, .44-40 a .45 Colt. Nejsou povoleny "puškové" ráže jako .30-30 nebo .38-55).
 • Jsou povolena pouze originální nebo repliková otevřená kovová mířidla nebo na trnu připevněná dioptrická hledí z období let 1860 - 1899.
 • Hlaveň musí být delší než 16" (cca 41 cm).
 • Nelze používat pušky se schránkovými zásobníky.

3.2 Brokovnice
  
Jsou povoleny libovolné brokovnice dvojky nebo jednušky typické pro období od zhruba 1860 do 1899 bez automatických vyhazovačů, s vnějšími nebo bez vnějších kohoutů, s jednou či dvěma spouštěmi. Jsou povoleny pákové ( LA) nebo slide-action (SA, tzv. pumpy) brokovnice z daného období, jednohlavňové s trubicovým zásobníkem a s vnějšími kohouty, originály nebo repliky. Určité střelecké kategorie vyžadují použití specifického typu brokovnice a střeliva v příslušných soutěžích. Další informace naleznete v popisu střeleckých kategorií. 
 

 • Ne větší ráže než 10gauge a ne menší než 20gauge.
 • Všechny brokovnice musí mít hlaveň delší než 18" (cca 46 cm).
 • Pro všechny disciplíny se musí používat olověné broky o průměru 3,25mm ( USA) nebo menší. Ocelové nebo pokovené broky nejsou povoleny.
 • Magnum a vysokorychlostní laborace nejsou povoleny.
 • Pumpy a LA brokovnice není povoleno nabíjet více než dvěma náboji najednou na stanovištích hlavního závodu, pokud není uvedeno jinak v popisu stanoviště. Brokovnice typu SA/LA lze nabíjet po jednom náboji. V týmových závodech mohou být brokovnice nabíjeny na plnou kapacitu jejich zásobníku.
   

3.3 Revolvery

Střelci kovbojské akční střelby se dělí do sedmi základních kategorií: Modern, Traditional, Frontier Cartridge, Duelist, Gunfighter, Frontiersman a Classic. Střelecká kategorie je dána druhem použitého revolveru, střelného prachu a stylem střelby soutěžícího.

Ačkoliv revolvery na jednotný náboj ráže .32 a perkusní revolvery ráže .36 jsou povoleny, nemusí mít dostatečný výkon na poražení reaktivních terčů. Aby to bylo možné, nastavují se reaktivní terče tak, aby spadly při zásahu v kolmém směru standardním nábojem ráže .38 Special se 158 grainovou střelou v tovární laboraci. 
 

4. Střelecké kategorie

 

4.1 Modern
 
Jakýkoliv jednočinný revolver na jednotný náboj ráže .32 nebo větší se stavitelnými mířidly.
V této kategorii nelze použít dva revolvery kategorie "Tratidional". Pro stanoviště se dvěma revolvery je povoleno použití jednoho revolveru kategorie "Traditional". Pro jedno-revolverová stanoviště musí být použít revolver "Modern".
 
Příklady: Colt New Frontier, Ruger Blackhawk a Single Six ráže .32, Ruger New Model Bisley.

 

4.2 Traditional
 
Jednočinné revolvery na jednotný náboj, perkusní revolvery nebo konverzní revolvery na černý prach do roku výroby 1896 nebo jejich repliky.

 

 • Ráže .32 nebo větší. 
 • Musí mít pevná mířidla, tradiční hledí zářezového typu. Hledí nebo muška v rybině jsou přípustné pro perkusní a černopraché konverzní zbraně, pokud odpovídají mířidlům běžně používaným na originálech.
 • Lze používat jakýkoliv vhodný typ střelného prachu
Příklady: Colt SAA; Ruger Vaquero; Smith & Wesson American, Russian nebo Schofield; Remington Modely '75 nebo '90; Bisley; a jejich repliky. Perkusní revolver Ruger Old Army s tradičními pevnými mířidly je revolver kategorie "Traditional". Stejná zbraň se stavitelným hledím musí soutěžit v kategorii "Modern".
 
4.3 Frontier Cartridge (Hraničářský náboj)
  
Perkusní nebo jednočinný revolver na jednotný náboj kategorie "Traditional" do roku výroby 1896 nebo jejich repliky.
 
 • Ráže .32 nebo větší. 
 • Pro všechny laborace musí být použit černý prach (puška, revolver i brokovnice).
 • V hlavním závodě se musí používat brokovnice dvojka nebo páková brokovnice (LA).
 • Je povolena jakákoliv puška revolverové ráže, odpovídající pravidlům SASS.Lze otevřít i kategorii Frontier Cartridge Duelist. Technika střelby je popsána dále kategorii Duelist.
  

Poznámka: Závodníci v kategorii Frontier Cartridge mohou použít pro týmové a vedlejší závody jakékoliv střelné zbraně povolené SASS a jakýkoliv střelný prach. 

 

4.4 Duelist
 
Vyžaduje jednočinný revolver kategorie "Traditional" napínaný a spouštěný jednou rukou bez podpory. Volná ruka se nesmí dotýkat revolveru, dlaně nebo střílející paže s výjimkou řešení selhání zbraně. Lze použít jakoukoliv SASS povolenou brokovnici, pušku a střelný prach (černý nebo bezdýmý).

 

4.5 Gunfighter
 
Tato kategorie vyžaduje dva jednočinné revolvery kategorie "Traditional", oba střílené stylem "Duelist", jeden pravou rukou, druhý levou rukou. Lze použít jakoukoliv SASS povolenou brokovnici, pušku a střelný prach. Jsou vyžadovány dva standardní holstry, každý po jedné straně. Nejsou povoleny křížové holstry nebo holstry, ve kterých jsou revolvery pažbou vpřed.

Definice:
Styl "Gunfighter" je definován jako střelba z revolverů v obou rukou a to střídavě nebo se změnou pořadí, což je definováno jako ne více než dva výstřely za sebou ze stejné zbraně.

Styl "Double Duelist" je definován jako střelba z revolveru z každé ruky, přičemž je revolver napínán a spouštěn pouze jednou rukou bez podpory druhé ruky; je pouze jeden nabitý revolver v rukou současně. Tento střelecký styl může být použit v categorii Gungighter nebo v kterékoliv kategorii, která umožňuje použití stylu "Duelist".

Pokud se má na stanovišti vystřelit deset ran z revolveru v jedné sérii, může si Gunfighter zvolit, jestli bude střílet na terče buď stylem Gunfighter nebo stylem Double Duelist. Gunfighter musí střílet na terče přesně ve stejném pořadí, jak je předepsáno ve scénáři stanoviště (tj., je-li předepsáno, že sestava terčů má být střílena zleva doprava a potom zprava doleva, pak bude Gunfighter při střelbě "Gunfighter stylem" střílet na terče zleva doprava oběma revolvery a potom zprava doleva opět oběma revolvery. Při použití "Double Duelist stylu" bude Gunfighter střílet na terče zleva doprava revolverem v jedné ruce a potom zprava doleva druhým revolverem v druhé ruce).

Při střelbě stylem Gunfighter mohou být oba revolvery natahovány současně, ale střílet z nich se musí jednotlivě, aby bylo možné zjišťovat zásahy. Gunfighter nesmí vrátit revolver zpět do holstru, pokud nejsou vystřeleny všechny náboje s vyjímkou, kdy revolver byl tasen v nesprávném pořadí.

V případě selhání jednoho revolveru při střelbě ze dvou revolverů, musí Gunfighter i nadále mířit oběma revolvery do bezpečného směru, úplně vystřílet funkční revolver a zasunout jej do holstru. Jestliže revolver, který selhal, nemůže být vybit, musí být předán rozhodčímu nebo jinak zabezpečen a stanoviště musí být dokončeno nejlepším možným způsobem.

Pokud scénář stanoviště vyžaduje použití jiné střelné zbraně mezi revolverovými sériemi nebo budou-li střelcovy ruce jinak zaměstnány (např. bude se házet kostkami mezi revolverovými sériemi), střílí se z revolverů stylem "Double Duelist".

 

4.6 Frontiersman (Hraničář)

Totéž jako "Frontier cartridge" s tím, že perkusní revolvery musí být ráže .36 nebo větší, používané ve stylu "Duelist".

 
4.7 Classic (Kovboj)
 
 • Revolvery: Jakékoliv SASS povolené revolvery pro kategorii Traditional
  o Ráže: .40 s okrajem a větší - revolverové a puškové (např.: .38-40, .44 Special, .44 Russian, .44 Mag, .44-40, .45 Schofield, .45 Colt, perkusní .36 perkusní a větší)

 • Střelivo: SASS povolená munice - bezdýmá i černoprachá

 • Pušky: Všechny pušky povolené SASS a vyrobené v roce 1873 nebo dříve a jejich repliky (např.: Henry model 1866, Winchester model 1873)

 • Brokovnice: SASS povolené dvojky s externími kohouty nebo pákové brokovnice

 • Oblečení: Střelec si musí vybrat alespoň tři části oblečení uvedené dále. Všechny části oblečení musí být oblečeny po dobu konání soutěže včetně vyhlášení vítězů.
  Chrániče nohou (chapsy), ostruhy, chrániče zápěstí, šátek volně kolem krku nebo s průvlečnou sponou, vázanka, vesta, kapesní hodinky s dlouhým řetízkem, krátký kabát; nejsou povoleny slaměné kloboukybrokovnice

 • Dámy si pro soutěžení v této kategorii mohou k výše uvedeným částem oblečení vybrat ještě z těchto věcí:
  Dobové hodinky, dělená jezdecká sukně, "honzík", spodnička s výztuhami, korzet, klobouček ve  Viktoriánském stylu (slaměné jsou povoleny), dobová bižuterie, dobové doplňky účesů (např. peří), síťka na vlasy, Reticule (malá dobová látková kabelka), dobové šněrovací boty, kamizola, dámské "bombarďáky", sítové punčochy, péřové boa, pelerína

 •  Z revolverů se střílí pouze stylem "Duelist"! 

 • Buscadero holstry a drop loop holstry nejsou povoleny

 • Všechny boty musí být v tradičním provedení (např. kůže a hladká guma) s podrážkami bez vzor

 • Klobouky musí být oblečeny po celou dobu soutěže.
       


  

5. Kategorie podle věku a pohlaví
 

SASS dále rozeznává střelecké kategorie vycházející z věku a pohlaví. Tyto kategorie zahrnují následující standardy. Pokud není stanoveno jinak, lze použít jakoukoliv zbraň povolenou SASS, střelný prach a střelecký styl (s výjimkou "Gunfighter").

 

 • "Junioři" jsou osoby ve věku od dvanácti do šestnácti let. Kategorii lze dále rozdělit podle pohlaví. Doporučujeme opatrnost při povolování účasti soutěžícím mladším 12-ti let. Souhlas rodičů je nutný pro všechny soutěžící mladší 21-ti let.

 • Kategorii "Ženy" lze dělit jak podle použitého typu revolverů na Modern a Traditional, tak podle střeleckého stylu, např.: "Žena Duelist". 

 • "Devětačtyřicátníci" jsou soutěžící v kategorii "Traditional" ve věku 49 a více let. Kategorie "Ženy devětačtyřicátníci" se také používá.

 • "Senioři" jsou soutěžící ve věku 60-ti let a starší. Uznává se i kategorie "Dámy-senioři". Kategorie "Senior Duelist" je také uznaná a mohou v ní být použít revolvery buď typu Modern nebo Traditional.

 • "Úctyhodní pánové" a "Ctěné dámy" jsou soutěžící ve věku 70-ti let a starší.

Poznámka: Pouze junioři mohou střílet jako "Junioři". Jenom ženy mohou soutěžit jako "Ženy". Pouze senioři mohou soutěžit jako "Senioři". Jenom devětačtyřicátníci mohou střílet jako "Devětačtyřicátníci". Nejsou žádné mužské kategorie. Žádný soutěžící není nucen střílet v některé z uvedených kategorií z důvodu jeho věku nebo pohlaví. Soutěžící může soutěžit v kterékoliv kategorii, pro kterou je způsobilý. Každá žena, junior nebo senior, může soutěžit v kterékoliv ze sedmi základních kategoriích chce. Například dívka ve věku 12-16 let, střílející jednou rukou z Coltu nabíjeného černým prachem si může sama zvolit, zda bude střílet v kategorii "Junioři", "Ženy", "Traditional", "Frontier Cartridge" nebo "Duelist".


 

 

6.Vedlejší závody

  
6.1 Plainsman
  

Tato soutěž vyžaduje dva "Traditional" perkusní revolvery ráže .36 nebo větší, ze kterých se střílí stylem "Duelist".

 
 • Musí být použita SASS povolená jednoranná kulovnice na tradiční černopraché puškové nebo revolverové náboje (t.zn. nikoliv .30-30). Puška může mít pružinový vyhazovač nábojnic, pokud jím byla daná zbraň standardně vybavena.

 • Musí být použity brokovnice dvojky s vnějšími nebo skrytými kohouty nebo pákové brokovnice.

 • Musí být použit černý prach pro všechny laborace (puška, revolver a brokovnice).

 
6.2 Kapesní revolvery a derringery

 

Kapesní revolvery a derringery jsou ve vedlejších závodech velmi populární a příležitostně jsou vkládány jako doplňkové zbraně do hlavních závodů.

  

 • Kapesním revolverem se rozumí revolver s vnějším nebo skrytým kohoutem, malým rámem, pevnými mířidly, jednočinný nebo dvojčinný, vyráběný před rokem 1900, s pevným rámem nebo s konstrukcí sklopnou vzhůru nebo zlamovací dolů, s délkou hlavně čtyři palce a méně. Kapesní revolvery mohou být perkusní nebo na náboje s okrajovým nebo středovým zápalem a musí být ráže .31 nebo větší. Coltův model "P" a jeho klony a revolvery s výklopným válcem nejsou povoleny bez ohledu na ráži, velikost rámu nebo délku hlavně.

 • Derringerem se rozumí zbraň s vnějším kohoutem, pevnými mířidly, nabíjená zezadu nebo perkusní, s malým rámem, vyráběná před rokem 1900, s jednou až čtyřmi hlavněmi o délce nejvýše tři a půl palce. Derringery mohou být buď s okrajovým nebo středovým zápalem ráže .22 nebo větší. Typickými derringery povolenými SASS jsou derringery ve stylu Remington s uspořádáním dvou hlavní nad sebou a čtyřhlavňové pepřenky firmy Sharps. 

 • Derringery ráže .22 Magnum nejsou povoleny.

 
6.3 Dalekonosné (nebo přesné) pušky

 

SASS soutěž dalekonosných nebo přesných pušek se liší od puškových disciplin hlavní soutěže v tom, že je větší důraz kladen na přesnost střelby na větší vzdálenosti, přičemž čas je pouze podružný hodnotící faktor. Hodnocení v těchto soutěžích se provádí na základě počtu zásahů s použitím jedné ze dvou metod jak rozhodnout nerozhodný výsledek. Pořadatel závodu zvolí, jestli při nerozhodném výsledku použije k rozhodnutí celkový čas potřebný k vystřelení požadovaného počtu střel nebo rozstřel. 
 
V soutěžích dalekonosných nebo přesných pušek jsou čtyři základní a jedna volitelná kategorie:

  

 • páková opakovačka na pistolový náboj
 • páková opakovačka na puškový náboj
 • jednoranná kulovnice
 • bizoní jednoranná puška
 • otevřená kategorie ( pořadatel závodu může požít tuto kategorii pro ty střelné zbraně, které nezapadají do čtyř oficiálních kategorií dalekonosných pušek)

Kterákoliv ze základních kategorií nebo všechny kategorie mohou být rozhodnutím pořadatele závodu rozšířeny o kategorie na černý prach. Kategorie "Bizoní jednoranná puška" je pouze na černý prach nebo jeho náhražky. Soutěží se pouze v rámci jednotlivých kategorií. 

 
Základní pravidla pro soutěže dalekonosných pušek:
 
 • Provedení mušky se může pohybovat od jednoduché plátkové mušky až po dobové tunelové mušky, používající výměnné vložky a mající vodováhu integrovanou přímo s muškou nebo její základnou.

 • Hledí musí být buď otevřené, kovové a připevněné na hlavni nebo originálu odpovídající dioptrické hledí připevněné na trnu nebo krku pažby. Hledí pro střelbu na velké vzdálenosti typu sklopného rámečkového hledí připevněného na zadní části hlavně mohou používat průzor vrtaný skrz posuvný plátek hledí. Příkladem tohoto typu jsou různá stavitelná rámečková hledí užívaná na puškách Springfield Trapdoor.

 • Optika a hledí připevněná na pouzdra závěrů nejsou povolena.

 • Pušky pro soutěže "puškové náboje" musí používat tradiční dobové náboje s okrajem. Žádné náboje pro revolvery a pušky schválené pro použití v hlavních závodech SASS nelze použít v závodech pro "puškové náboje". Takže .30-30 WCF, .38-55 Marlin & Ballard, .43 Spanish nebo .45-70 Government náboje jsou povoleny, zatímco .375 Winchester, .444 Marlin, .32-20 WCF nebo .44-40 WCF povoleny nejsou.

 • Všechny střelné prachy povolené SASS lze používat, včetně bezdýmého, Pyrodexu a černého prachu (s výjimkou, že pro "bizonní jednorannou pušku" není bezdýmý prach povolen).

 • Všechny střely použité pro soutěže dalekonosných a přesných pušek bez ohledu na kategorii a ráži musí být zhotoveny z čistého olova nebo slitiny olova, musí mít plochý spodek a být v provedení "gas check" (s těsněním proti úniku prachových plynů) nebo "paper patch" (s papírovou podložkou / ucpávkou). Úsťové rychlosti jsou omezeny pouze bezpečnostními předpisy. Extrémně vysoké rychlosti působí spíše ve střelcův neprospěch.

Pákové opakovačky použité pro soutěže dalekonosných pušek, ať už na pistolové nebo puškové náboje, musí být originály nebo repliky pušek, vyráběných v období zhruba od roku 1860 do roku 1899. Jsou povoleny opakovačky LA i SA (pákové nebo pumpy) s trubicovým zásobníkem, vnějším kohoutem, pušky či karabiny za předpokladu bezpečné funkce. 
 

Poznámka: pušky musí mít vnější kohout a trubicový zásobník, takže je vyloučeno použití pušek Winchester Model ´95 a Savage Model 1899 nebo podobných pušek, které mají schránkový nebo rotační zásobník. 
  

Jednoranné pušky a bizonní jednoranné pušky musí být originály nebo repliky jednoranných pušek vyráběných v období zhruba od roku 1860 do roku 1899. Všechny pušky musí mít vnější kohouty. Výše popsaná pravidla týkající se ráží a nábojů pro kategorie "puškové náboje" se týkají i kategorie "jednoranná puška" a "bizonní jednoranná puška" s výjimkou, že bizonní jednoranné pušky musí být ráže .357 nebo větší.
  

Soutěže v kategorii "Jednoranná bizoní puška" mají další omezení vyžadující, aby originály nebo repliky pušek odpovídaly zbraním vyráběným v Americe před rokem 1899 a měly vnější kohouty. Pružinové vyhazovače nábojnic jsou také zakázány s výjimkou pušek Springfield Trapdoor.
   

  

   

7. Jezdecká střelba SASS
 

Jezdecká střelba SASS je speciální disciplína, ve které zkušení jezdci za jízdy na koni v co nejkratším čase zdolávají stanoviště a sestřelují nafukovací balónky slepými náboji ráže .45 . Další informace naleznete v "Příručce pro jízdní střelce SASS".

 

   

8. Omezení střelných zbraní
  

Dále je uvedeno množství obecných omezení. Seznam dalších omezení a povolených modifikací střelných zbraní je dostupný v materiálu "Základní příručka bezpečnosti provozu na střelnici". 

  
 • Zbraně všech povolených typů by měly být udržovány tak, aby vzhledem co nejvíce odpovídaly originálům. Zbraně musí vypadat dobově.

 • Není povoleno dělat žádné jiné viditelné vnější úpravy než rukojeti (ne pryžové), ochranné botky brokovnic a nebo kožené potahy (např. na pákách pušek).

 • Soudobé pryžové rukojeti, moderní terčové rukojeti a pásky na rukojetích nejsou povoleny. Náhrady rukojeti ze dřeva, slonoviny, perleti, jeleního rohu, kosti a podobně jsou zcela přijatelné, pokud nejsou přizpůsobeny tak, aby tvořily "terčovou" rukojeť. To znamená, že musí mít originální tvar a velikost.

 • Drobné vnější úpravy a kosmetické rytiny jsou přijatelné, pokud tím není změněn celkový vnější vzhled zbraně. Kosmetické zdobení jako rytiny jsou povoleny, pokud nevytvářejí určitou výhodu při soutěži. Například není povoleno proužkování nebo tečkování na hřbetu rukojeti revolveru. Vyrytí přezdívky střelce na hřbetu rukojeti je povoleno.

 • Úprava délky pažby tak, aby vám seděla nebo výměna hlavně za jinou v zákonem povolené délce je přijatelná.

 • Zabarvená mířidla nebo barevné vložky do mířidel nejsou povoleny. Obrysy mířidel nebo jejich vložené části musí být začerněny nebo odstraněny (např. tovární mířidla zbraní Marlin Cowboy Rifle).

 • Botičky na spouštích, kompenzátory, protizávaží, "býčí" hlavně a další podobné úpravy jsou zakázány.

 • Diskvalifikaci ze stanoviště si vyslouží použití jakékoliv zbraně neodpovídající pravidlům SASS při soutěžích vyšších než klubových. 

 • Mířidla mohou být upravena tak, aby zbraň střílela přesně do záměrného bodu, pokud se výsledná úprava jeví jako "dobová".

 • Střelec nemůže mít na střeleckém stanovišti při sobě více než dva revolvery určené pro hlavní závody.

Všeobecně platí zásada "Ducha hry" - jestliže budete muset požádat o souhlas s použitím něčeho, co vám poskytuje určitou výhodu v soutěži, pak odpověď bude téměř vždy znít "NE".

 

   

9. Holstry, nábojové pásy a náramenní pásy
 
 • Všechny krátké zbraně se musí nosit v bezpečných holstrech, schopných udržet střelnou zbraň během normálního pohybu střelce.

 • Holstry pro hlavní závody musí být umístěny každý na jiné straně pupíku a vzdálené od sebe alespoň na šířku dvou pěstí. (Poznámka: holstry pro kapesní revolvery a derringery nejsou holstry pro hlavní závod.) 

 • Oblečené holstry se nesmí odklánět od svislé osy o více než 30 stupňů.

 • Střelivo potřebné pro dobíjení během absolvování jakékoliv stanoviště musí střelec nosit při sobě v náramenním pásu, opasku, sumce nebo v kapse. Munice do pušek a revolverů se nesmí nosit v brokových pásech. Žádná munice se nesmí nosit v ústech, uších, nose, záňadří nebo jiných tělesných otvorech.

 • Náramenní pásy, nábojové pásy a sumky musí být v tradičním provedení (např. náramenní pásy musí být volné a nezajištěné jakýmkoliv způsobem proti pohybu). Moderní padací sumky, combatové brokové pásy, nábojové pásy na zápěstí nebo předloktí a jim podobné nejsou povoleny. Sumky musí mít chlopně a svůj obsah musí nést volně bez jakýchkoliv speciálních úprav umožňujících rychlejší vyhledání. Kluzné kožené nábojové pásy (k navlečení na opasek) jsou povoleny.

 • Nábojová pouzdérka nesmí mít kovové nebo plastové vložky.

 • Brokové nábojové pásy nemohou obsahovat více než dva náboje v jednom nábojovém pouzdérku, pásy na revolverové nebo puškové náboje musí obsahovat pouze jeden náboj v jednom nábojovém pouzdérku.

 • Nábojové pásy se musí nosit kolem pasu (na úrovni nebo pod úrovní pupíku).

 • Nábojová pouzdérka brokových nábojových pásů musí odpovídat obrysu postavy střelce (tj. nesmí se odklánět od pásu).

 • Nábojová pouzdérka připevněná na pažbě nebo předpažbí zbraně nejsou povolena.

  

   

10. Střelivo
 
 • Střelivo do revolverů musí mít úsťovou rychlost nižší než 1000 fps (tj. cca 305 m/s). Puškové střelivo musí mít úsťovou rychlost nižší než 1400 fps (tj. necelých 430 m/s). Munice, která zřejmě překračuje tyto rychlostní limity, může být vedoucím střelnice přezkoušena. Střelci mohou nést zodpovědnost za poškození terčů nebo za zranění osob, způsobené odraženými střelami v případě použití nevhodné munice. Takovéto hrubé porušení bezpečnosti je důvodem pro okamžitou diskvalifikaci a vyloučení ze závodu.

 • Revolverové i puškové střelivo v hlavním závodě nesmí mít střely celoplášťové, poloplášťové, pokovené, "gas check" (střely s těsněním proti úniku prachových plynů) nebo poměděné. Všechny střely musí být olověné. Střely potažené vrstvou polydisulfidu nebo jeho ekvivalenty jsou povoleny.

 • Revolverové i puškové náboje musí mít jeden projektil. "Víceprojektilové" střely nejsou povoleny.

 • Střelivo se střelami zapuštěnými pod hrdlo nábojnice není povoleno.

 • V této příručce se černým prachem rozumí černý prach, Pyrodex, Black Mag nebo jiné srovnatelné typy střelného prachu. Jakékoliv kombinace černého a bezdýmého prachu (tzv. duplexní náplně) jsou výslovně zakázány.

 

   

11. Hodnocení a měření času
 

Soutěže SASS jsou hodnoceny na základě změřeného času střelby a udělených penalizací za nezasažené terče. Každé stanoviště je hodnoceno samostatně a ve většině klubových soutěží se celkové kombinované hodnocení za všechna odstřílená stanoviště určuje podle dosaženého pořadí a to buď celkově nebo v rámci jednotlivých kategorií.

Při "END of TRAIL", regionálních závodech SASS a klubových závodech (podle vlastního uvážení každého přidruženého klubu) se používá hodnocení podle pořadí.

Při hodnocení podle pořadí se nejdříve stanoví umístění všech soutěžících na všech stanovištích. Po skončení soutěže se pořadí každého soutěžícího ze všech stanovišť sečte a z tohoto celkového součtu se určí celkové pořadí. Například, jestliže se soutěžící umístí na prvním stanovišti na 23. místě, na druhém na 12. místě, na třetím na 5. místě a na čtvrtém na 33. místě, pak jeho celkový počet bodů bude 73. Všichni soutěžící s celkovým počtem bodů menším než 73 se umístí před tímto soutěžícím.
Hodnocení podle pořadí je doporučeno tehdy, když všechna stanoviště soutěže netrvají zhruba stejně dlouho a mají rozdílný stupeň obtížnosti.
 
Alternativní způsob hodnocení je hodnocení podle celkového dosaženého času (celkový čistý čas plus penalizace).
 
Na soutěžích SASS jsou tradičně vyhlašováni celkoví vítězové, jimiž jsou nejen nejlepší muži ale často i nejlepší ženy. Celkový vítěz je určen na základě nejlepšího hodnocení ze stanovišť hlavní soutěže.
Při soutěžích SASS se pro měření času obvykle používají elektronické měřiče (timery), povoleno je však i použití stopek.
 
Puškové, revolverové a brokové terče musí být zasaženy patřičným typem střelné zbraně. Tak zvaný "miss" (nezasažený terč) je definován jako nezdar při pokusu zasáhnout daný terč patřičným typem střelné zbraně. Nezasažené terče se hodnotí přirážkou pěti trestných vteřin k čistému času střelce, dosaženému na daném stanovišti (při výročních soutěžích a vyšších). Je-li jakýkoliv terč zasažen s použitím nesprávné zbraně, přidá se k penalizaci za "miss" ještě jednoduchá procedurální penalizace. 
Procedurální chyby (chyby postupu) jsou neúmyslné "chyby", kdy soutěžící odstřílí stanoviště jiným způsobem, než bylo určeno. Procedurální chyby se hodnotí přirážkou deseti trestných vteřin, ale ne více než jedenkrát na jednom stanovišti.
 
Diskvalifikace ze stanoviště se použije na každém stanovišti, na kterém je použita střelná zbraň neodpovídající pravidlům SASS a to při soutěžích na vyšší než klubové úrovni.
 
Drobné bezpečnostní přestupky, které se vyskytnou v průběhu střelby a které přímo neohrozí zúčastněné osoby, budou potrestány deseti vteřinovou penalizací, která se přičte k dosaženému času střelce na daném stanovišti. Drobnými bezpečnostními přestupky jsou příhody jako neotevření závěru pušky nebo nezasunutí revolveru do holsteru po ukončení střelby.
 
Závažné bezpečnostní přestupky vedou k diskvalifikaci střelce ze stanoviště nebo ze soutěže. Druhý závažný bezpečnostní přestupek by měl vést k vykázání střelce z prostoru střelnice. Závažné bezpečnostní přestupky jsou třeba upuštění zbraně, náhodný výstřel do prostoru ve vzdálenosti 5-10 stop od jakékoliv osoby (při vzdálenosti menší než 5 stop je diskvalifikace ze soutěže), porušení bezpečnostního pravidla 170 stupňů, máchnutí ústím hlavně střelné zbraně směrem k jakékoliv osobě a podobné události, při kterých je vysoká pravděpodobnost poranění osob. 
 
Pokud má soutěžící pocit, že rozhodování rozhodčího není správné, může se zdvořile a ihned odvolat k hlavnímu rozhodčímu / řediteli soutěže po uvolnění střelnice, umožňujícím rekapitulaci soutěžních aktivit. Hlavní rozhodčí / ředitel soutěže posoudí odvolání výhradně na základě výkladu zásad a pravidel, přičemž jejich rozhodnutí je konečné. Při důležitých soutěžích může být pro řešení sporů ustanovena zvláštní porota (jury), složená z významných osobností, která pomáhá hlavnímu rozhodčímu/řediteli udělit rozumný rozsudek.

Nezapojení se
 
"Nezapojení se" je taková situace, kdy soutěžící vědomě či záměrně nedodrží instrukce pro stanoviště, aby získal výhodu v soutěži (tj. že udělení penalizace povede k získání lepšího hodnocení nebo rychlejšího času než při postupování podle instrukcí) a situace není posouzena tak, že soutěžící "udělal chybu". V takovém případě se navíc k penalizacím za "missy" přidává 30-ti vteřinová penalizace za "nezapojení se"/ porušení "Ducha hry".
 
Například při jednom klubovém závodě měl soutěžící zahájit svou činnost na stanovišti sražením "tyčky dynamitu" úderem biče. To vyžadovalo švihnutí bičem přes tyčku vzdálenou jen několik stop. Bylo možné minout, což se mnohým stalo. Měli jste švihat bičem tak dlouho, dokud jste dynamit nesrazili. Jeden střelec, který si odvodil, že může vyšetřit nějaký čas tím, že přijme penalizaci místo aby se pokoušel tyčku srazit, odhodil jednoduše bič na zem a odešel rovnou k terčům. 
Při kovbojské akční střelbě toto nazýváme "nezapojením se". A rozhodně to není dodržování "Ducha hry".

 

   

12. Provoz na střelnici
 

Kovbojská akční střelba není myšlena jako soutěž v přesnosti střelby. Malé terče a velké vzdálenosti vedou ke ztrátě akčnosti soutěže a dokáží pouze odradit střelce-nováčky.
Jak zkušení tak i nezkušení střelci chtějí terče zasahovat. Někteří lidé pouze dokáží zasáhnout (nebo i minout) terč poněkud rychleji než ti ostatní. Příliš mnoho "missů" nebo pocit, že terče jsou obtížně zasažitelné, demotivuje lidi od dalšího soutěžení, zvláště pak méně zkušené střelce.
Zeptáte-li se kteréhokoliv zkušeného vyznavače kovbojské akční střelby, odpoví vám, že žádný terč není tak veliký a tak blízko, aby nebylo možné jej minout.
Detailnější popis pro návrh soutěží je v "Příručce pro ředitele závodů" 

 
 • Používají se kovové a papírové terče velkých rozměrů. Reakční terče jako popery a padací desky se používají pokud je účelné zrychlit vyhodnocení zásahů střelce a zvýšit přitažlivost pro diváky.

 • Terče se rozmisťují od malé do střední vzdálenosti. Nejsou dána přesná pravidla, ale doporučujeme následující vzdálenosti pro jednotlivé druhy zbraní při použití terče o velikosti přibližně 16" x 16" (cca 40 x 40 cm):
 • revolver - 7 až 12 yardů (cca 6,4 až 11 m)

 • brokovnice - 8 až 12 yardů (cca 7,3 až 11 m)

 • puška - l0 až 40 yardů (cca 9,1 až 36,6m)

 • derringery / kapesní revolvery - od bezprostřední blízkosti do 3 yardů (cca 2,7 m)(terče pouze papírové, kartónové nebo balónky. Je to příliš krátká vzdálenost pro bezpečnou střelbu na kovové terče).

 • Revolvery se zasunují do holstrů se spuštěným kohoutem na prázdné komoře nebo za předpokladu okamžitého použití zbraně na vystřelené nábojnici, pokud nebylo střelci výslovně nařízeno jinak. Například když se na stanovišti pro dvě zbraně mění revolver za pušku, musí se revolver nejprve zasunout do holstru a teprve potom lze vzít pušku.

 • Pouze střelci kategorie "Gunfighter" mohou držet v rukou dva nabité revolvery současně.

 • Soutěžící používající šestiranné perkusní revolvery mohou nabít a opatřit zápalkou pouze pět komor. Pokud některé stanoviště vyžaduje přebití jedné rány, lze nabít šestou komoru u nabíjecího stolku, přičemž nasazení zápalky proběhne již v měřeném čase. Úplné přebití se provádí s revolverem s plným válcem bez nasazených zápalek nebo výměnou plných válců bez zápalek a nasazováním zápalek v měřeném čase.

 • Soutěže SASS na vyšší než klubové úrovni jsou soutěže "bez vytáček" (bez výmluv). Jakmile soutěžící vystřelí první výstřel na stanovišti, musí se plně věnovat danému stanovišti a musí dokončit střelecký úkol podle svých nejlepších schopností. Náhradní střelba 
  z důvodů selhání střeliva nebo zbraně se nepovoluje. Pokud však dojde k selhání v rámci stanoviště (závady na rekvizitách, časomíře nebo na straně rozhodčích) mimo vliv soutěžícího, lze povolit náhradní střelbu. Při náhradní střelbě soutěžící začíná opět od nuly, přičemž se mu započítávají pouze předchozí penalizace za porušení bezpečnosti.

 • Úlohou rozhodčího je bezpečná asistence střelci během střelby na stanovišti. Koučování a vedení střelce od nebezpečného jednání je správné kdykoliv je možné minimalizovat procedurální a bezpečnostní penalizace. 

 • Rozhodčí jsou odpovědni za dohled a řešení všech záležitostí týkajících se bezpečnosti, vnikajících v prostoru pro nabíjení a vybíjení zbraní a na střeleckých stanovištích. Nicméně, pokud jakýkoliv střelec spatří přestupek proti bezpečnosti, který nebyl zaregistrován rozhodčím / rozhodčími, musí jej rozhodčímu ohlásit a jím bude situace vyřešena.

  

   

13. Bezpečnostní zásady
 
Od začátku do konce - vždy

Náš sport může být, díky své povaze, nebezpečný a mohly by se při něm přihodit vážné nehody. Od každého účastníka soutěží SASS se proto očekává, že bude vystupovat zároveň jako garant bezpečnosti. Nejdůležitější odpovědností každého střelce je jeho vlastní bezpečné chování, přičemž se od všech střelců očekává neustálá opatrnost při všech akcích ostatních účastníků, které nejsou bezpečné.
 
Kterýkoliv rozhodčí nebo střelec může upozornit ostatní účastníky na pozorovanou nebezpečnou situaci a očekává se, že tato bude rychle napravena a nebude se již opakovat. Jakékoliv argumentace proti vyřešení bezpečnostní otázky může vyústit ve vykázání dotyčného střelce ze střelnice.
 
Ochrana uší je vřele doporučena, ochrana očí je povinná na střeleckých stanovištích a v jejich blízkosti. Ačkoliv malé dobové brýle vypadají nádherně, plně kryjící brýle jsou rozhodně doporučeny.

 
Střelci musí dodržovat následující bezpečnostní pravidla
 1. Považovat každou zbraň za nabitou a zacházet s každou zbraní neustále jako se zbraní nabitou.

 2. Směr ústí hlavně je důležitý mezi, před, během i po střelbě na stanovišti. Hlaveň nesmí nikdy zamířit směrem k ostatním účastníkům. Během přepravy pušek při soutěži musí mít pušky otevřené závěry, prázdné komory i zásobníky a jejich hlavně musí mířit do bezpečného směru. Porušení zásady směřování hlavně zbraně do bezpečného směru je důvodem k diskvalifikaci ze stanoviště a při opakovaném porušení k vyloučení z celé soutěže.

 3. Všechny zbraně zůstávají nenabité dokud nejsou pod přímým dohledem rozhodčího na střeleckém stanovišti nebo v prostoru pro nabíjení.

 4. Veškeré nabíjení nebo vybíjení se provádí pouze v určených prostorech. 
  Poznámka: Střelci s perkusními revolvery musí nacvičit zacházení se zbraní, aby zajistili směřování hlavně do bezpečného směru při nabíjení a musí vystřelit nebo vyprázdnit všechny komory s nasazenou zápalku před opuštěním prostoru pro vybíjení.

 5. Šestiranné revolvery se vždy nabíjejí pouze pěti náboji (pětiranné čtyřmi), kohout musí být spuštěn a ponechán na prázdné komoře.

 6. Revolver s nataženým kohoutem nesmí nikdy opustit ruku střelce.

 7. Jakmile se ostrý náboj ocitne pod kohoutem, musí být vystřelen. Jestliže bude ze zbraně vystřeleno mimo pořadí, obdrží střelec jednoduchou procedurální penalizaci. Střelec má možnost uvést zbraň do bezpečného stavu a přesunout se do správné pozice nebo zbraň odložit do počáteční pozice. Brokovnice mohou být otevřeny a náboje vyjmuty nebo vyměněny bez penalizace.

 8. Střelec nesmí natáhnout kohout svého revolveru dříve než je zbraň bezpečně namířena do střeliště. Jakýkoli náhodný nebo předčasný výstřel zasahující ve vzdálenosti menší než 10 stop od střelce (3 m) je nebezpečný a má za následek diskvalifikaci ze stanoviště nebo při vzdálenosti menší než 5 stop (1,5 m) diskvalifikaci ze soutěže. Druhá diskvalifikace ze stanoviště během jednoho dne znamená vyloučení střelce ze soutěže. Bezpečným postupem je naučit se natahovat kohout tzv. "slabou" nebo volnou rukou poté co zbraň opustila pouzdro a je zamířena bezpečně do střeliště.

 9. Pušky mohou být na stanovišti připraveny s hlavní směrem od střelce do střeliště, naplněným zásobníkem, uzavřeným závěrem, spuštěným kohoutem a prázdnou komorou.

 10. Brokovnice jsou na stanovišti připraveny vždy otevřené s prázdným zásobníkem i komorou a nabíjejí se v běžícím čase, pokud se na stanovišti nezačíná s brokovnicí ve střelcových rukou. Brokovnice s kohouty (lancasterky) mohou být nataženy na počátku scény, ať jsou odloženy na pozici nebo jsou v rukou střelce. Pušky se nikdy neodkládají ústím hlavně na zem.

 11. Po skončení každé střelecké série musí být pušky odloženy se závěry v otevřené poloze a prázdnými zásobníky a komorami (tj. kdykoliv zbraň opouští ruce střelce během nebo na konci stanoviště). Toto neplatí pro pušky znovu odkládané do počáteční pozice.

 12. Ostrý náboj ponechaný v komoře znamená diskvalifikaci ze stanoviště. Jakékoliv další náboje, ostré nebo prázdné, ponechané kdekoliv v pušce znamenají 10-ti sekundovou penalizaci za drobný bezpečnostní přestupek. Zlomená puška ještě obsahující náboje není důvodem k penalizaci, pokud bylo nahlášeno selhání zbraně a zbraň byla uvedena do bezpečného stavu.

 13. Všichni střelci musí předvést základní znalosti a dovednosti se střelnými zbraněmi, které užívají. Taková schopnost se od střelců očekává neustále. Soutěže SASS nejsou místem pro výuku základních dovedností v zacházení se střelnými zbraněmi.

 14. Soutěže SASS nejsou soutěžemi v rychlém tasení. Jakákoliv nebezpečná manipulace při tasení zbraně z pouzdra nebo jakýkoliv "fanning" (opakované rychlé natahování kohoutu úderem volné ruky do kohoutu při stisknuté spoušti) budou potrestány diskvalifikací střelce z daného stanoviště. "Slip-hammering" (natažení kohoutu a vypuštění při stisknuté spoušti) není totéž jako "fanning" a je povolen.

 15. Zvláštní opatrnost musí být zachována při tažení revolveru z křížového nebo ramenního holstru a zasunutí revolveru zpět do pouzdra. Střelec musí natočit své tělo, pokud je to nutné, aby zajistil, že ústí zbraně nikdy neporuší během akce bezpečnostní pravidlo úhlu 170°. Nedodržení toho, že hlaveň směřuje vždy do střeliště, je důvodem pro okamžitou diskvalifikaci ze stanoviště. Druhé porušení během téže soutěže je důvodem pro diskvalifikaci z celé soutěže. (Poznámka: bezpečnostní pravidlo 170° znamená, že ústí zbraně musí vždy směřovat přímo do střeliště v rozsahu +/- 85°. Pokud se soutěžící "přiblíží téměř" k porušení bezpečnostní roviny 180°, bylo porušeno bezpečnostního pravidlo úhlu 170° a soutěžící se provinil).

 16. Při změně pozice na stanovišti musí mít všechny přenášené zbraně buď kohouty spuštěné na prázdné komoře či vystřelené nábojnici nebo musí mít otevřené závěry.

 17. Upuštění nenabité zbraně znamená diskvalifikaci střelce ze stanoviště. Upuštění nabité zbraně znamená diskvalifikaci ze soutěže. Střelec nesmí zvednout upuštěnou zbraň. Příslušný rozhodčí zbraň zdvihne, prohlédne, vybije a vrátí střelci.

 18. Náboje upuštěné střelcem během přebíjení jakékoliv zbraně na stanovišti nebo "vyhozené" z jakékoliv zbraně se považují za "ztracené" a nesmí být zvednuty dříve než střelec dokončí stanoviště. Například brokový náboj upuštěný při dobíjení brokovnice musí být buď nahrazen jiným nábojem ze zásob střelce nebo se počítá jako minutá rána. Střelec nesmí udělat žádný pokus o zdvihnutí náboje, jelikož to může vést ke ztrátě kontroly nad směřováním ústí hlavně. Náboje odložené na pozici a upuštěné do stejného místa se nepovažují za "ztracené".

 19. Rozhodčí u vybíjecího stolku nebo rozhodčí stanoviště musí zkontrolovat všechny zbraně předtím, než opustí střelecké stanoviště. Všechny pušky a pumpy nebo pákové brokovnice musí předvést cyklus chodu závěru před kontrolujícím rozhodčím. Všechny revolvery, ať použité nebo nepoužité, musí být také zkontrolovány.

 20. Alkoholické nápoje jsou zakázány v prostoru střelnice pro všechny střelce, hosty, rozhodčí a další osoby, dokud není střelba daného den ukončena. Žádný střelec nesmí požívat jakékoliv alkoholické nápoje, dokud nedokončil svoje střelby daného dne a neuložil svoje zbraně.

 21. Žádný střelec nesmí požívat jakékoliv látky, které by mohly ovlivnit schopnost jeho účasti ve stavu plného vědomí a naprosto bezpečného chování. Jak předepsané, tak nepředepsané léky, které mohou způsobit ospalost nebo jiné fyzické či mentální ochabnutí, se nesmí užívat.

 22. Všichni soutěžící musí používat chrániče zraku a sluchu v prostoru pro nabíjení zbraní nebo na střeleckém stanovišti. Taková ochrana je doporučena pro všechny, kdo jsou na střelnici, přičemž ochrana zraku je povinná pro diváky, kteří jsou v bezprostřední blízkosti kovových terčů.

 23. Pouze registrovaní soutěžící mohou při sobě nosit střelné zbraně.

  
   
14. Volba přezdívek
 

Každý člen SASS je povinen zvolit si střeleckou přezdívku reprezentující nějakou postavu nebo profesi Starého Západu nebo westernového filmu. Zvolená přezdívka v žádném případě nesmí duplikovat nebo být snadno zaměnitelná s přezdívkou jiného člena. Nejvyšší vedení SASS je konečným arbitrem při rozhodování, zdali je přezdívka přijatelná či nikoliv.

 
Pro přijetí nové přezdívky do registru SASS platí následující pravidla:
  
 • Publikovatelnost před širokou veřejností.

 • Nejsou povoleny duplicity.

 • Pokud jedna přezdívka zní při vyslovení stejně jako druhá, pak je stejná.

 • Přidání slov "too" (také), "II" atd. není přípustné.

 • Ze slova "Ranger" se může stát "Texas Ranger" ale ne "The Ranger". "John Henry Chisum" by mohl být pozměněn na "Jack Chisum", ale ne na "John H. Chisum" nebo "Jon Henry Chisum".

 • Historická jména nesmí být modifikována, aby vypadala odlišně. "Wyatt Earp" a "Marshal Wyatt Earp" se považují za stejná.

Registr přezdívek SASS se aktualizuje denně. Chcete-li potvrdit dostupnost vámi vybrané přezdívky, zatelefonujte nebo pošlete FAX do kanceláře SASS.
  
Pokud není vybrána žádná přijatelná přezdívka, bude používáno číslo člena SASS. Všechny následující změny přezdívek jsou prováděny za poplatek.

 

   

15. Oblečení a výstroj
 

Kovbojská akční střelba je "představením historických tradic na sobotním matiné" (dopoledním představení). Účastníci si mohou zvolit styl kostýmu, který chtějí nosit s tím, že všechny oděvy musí být typické pro dobu pozdního 19.století, filmové westerny, nebo televizní westernové seriály.

SASS klade velký důraz na oblečení, protože významně umocňuje jedinečnost našich soutěží a pomáhá vytvořit povznesenou, neformální atmosféru podporující přátelské pocity, které u našich soutěžících chceme povzbudit.

Všichni střelci musí být v kostýmech a žádáme i pozvané hosty a rodinné příslušníky, aby byli též v kostýmech. Střelci musí zůstat v kostýmu během všech událostí soutěže: při občerstvení, slavnostním vyhlašování výsledků, tanci a podobně.

Pořídit si osobitý a autentický dobový kostým není těžké ani drahé. S trochou představivosti a dávkou tvořivosti se lze dostat hodně daleko. 

Nejlepší postup, jak se dostat k vhodnému kostýmu, je nejdříve si zvolit postavu nebo profesi, kterou chcete ztělesnit (tento přístup je vhodný i pro volbu vaší střelecké přezdívky). Členové SASS ztvárňují postavy bankéřů, kovářů, právníků, nájemných střelců (pistolníků), železničních inženýrů, děvčat z baru, učitelek, kavaleristů Východoindické Britské jízdní kavalérie či U.S. armádní kavalérie, horalů, honáků, žen z prérie, amerických indiánů a hrdinů stříbrného plátna - zkuste je všechny vyjmenovat!

Jakmile si zvolíte určitou postavu, trochu si ji prostudujte. Zajděte do knihovny a podívejte se na dobové fotografie, zobrazující vámi zvolenou postavu. Vyberte si části oděvu, které potřebujete a začněte je shánět.

Je hodně dodavatelů tradičního westernového oblečení a výstroje, kteří inzerují v časopise "The Cowboy Chronicle".

Jiný způsob je jít vlastní cestou. Navštivte nejbližší obchod s levným oblečením (bazar, second-hand). Poohlédněte se po dlouhých kalhotách z lehké vlny s kostkovaným vzorkem či svislými proužky nebo po starých svátečních šatech. Pánové, odpárejte poutka na pásek, přidejte knoflíky pro kšandy a máte kalhoty z Divokého Západu. Ženy, vezměte staré saténové, hedvábné nebo jiné sváteční šaty, přidejte kousek krajky, změňte trochu křivku lemu, přidejte boa z peří a hřeben do vlasů a najednou je z vás děvče z baru.

Jinou možností jsou půjčovny kostýmů. Mnoho z těchto firem nabízí dobrý výběr autentických westernových oděvů.

Nechcete se zabývat vývojem vašeho kostýmu? Nevadí. Džínové oblečení z výběru firem Wrangler, Levi a Lee je přijatelné. Moderní džínsy (ty s barevně obšitými lemy a vyšívanými jmény na kapsách) však nejsou povoleny.

Současné kovbojské košile s patentními knoflíky jsou dobré, ale nepříliš westernové. Levné bavlněné pracovní košile se zapínáním na knoflíky jsou k dostání v obchodních domech Sears, Wal-Mart, K-Mart a J.C. Penney. Takové košile se daleko více podobají košilím, které se nosily v pozdním devatenáctém století.

Pokud znáte dobrou švadlenu nebo krejčího, je k dispozici mnoho střihů na oděvy z Divokého Západu. Všechny velké obchody s látkami nabízejí bavlněné zboží vhodné pro velkou westernovou garderobu.

Navštivte s ostatními střelci váš místní klub. Jistě budou mít dobré nápady, jak si vytvořit šatník pro kovbojskou akční střelbu.

 

   

16. Co je zakázáno
 
 • Moderní střelecké rukavice.
 • Košile s krátkými rukávy.
 • Moderní kovbojské klobouky s peřím (Shady Bradys). Slaměné klobouky tradičního stylu (např. Stetsony, Bailey, sombrera) jsou povoleny.
 • Moderní džínsy. 
 • Baseballové čepice.
 • Obuv pro tenis, běh, jogging nebo aerobic (indiánské mokasíny jsou vhodné k uvolnění po celodenním nošení vysokých bot).
 • Oblečení nesoucí znaky či loga výrobců nebo sponzorů.
 • Výstroj z materiálů jako nylon, plast nebo velcro.

SASS chce pro účastníky svých akcí především bezpečnost, spoustu zábavy, rozvoj jejich soutěživých střeleckých dovedností a potěšení z bohatých tradic Starého Západu. Zveme vás všechny, abyste se k nám připojili v přátelském duchu soutěživosti a zachovávání našeho dědictví. 

  
   
Český překlad: 
Jaroslav SCHILLER
vicepresident AWS
SASS # 51898 
alias Hogo Fogo
e-mail: hogofogo@schiller.cz
       

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY

23255 La Palma Avenue
Yorba Linda, CA 92887
(714) 694-1800
FAX: (714) 694-1815
e-mail: SASSEOT@aol.com
www.sassnet.com

   

           

zpět